header-background

Marketing House

istnieje na rynku od listopada 1998 r. Spółka specjalizuje się w marketingu bezpośrednim jak również w reklamie internetowej. Główne kierunki działalności firmy to tworzenie cyfrowych strategii marketingowych i programów lojalnościowych. Elementem uzupełniającym działalności jest tworzenie i administrowanie bazami danych na zlecenie klientów. Spółka, dla celów realizacji kompleksowych strategii promocyjnych, zajmuje się również działalnością mailingową, polegającą na wysyłce określonego przez klienta listu, ulotki bądź innej przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Najwięksi klienci spółki to firmy z sektora telekomunikacyjnego, kosmetycznego, FMCG i inne.

Publikujemy plan połączenia spółek
HHP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
i Marketing House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

download-icon Plan połączenia

Marketing House

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie

adres: ul. J.P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000042677
kapitał zakładowy 800.000 zł.
NIP: PL 951 18 77 157
REGON 013232418

+ 48 22 444 0 888 marketing-house.pl